Sukuseuran perustaminen

Ilomantsin Kuuksenvaarassa asuneista maanviljelijä Jaakko Suihkosta (1713-1789) ja hänen puolisostaan Helkasta (o.s. Vartiainen, 1720-1760) polveutuvia henkilöitä kokoontui 1970‑luvun alkupuolella keskustele­maan sukuseuran perustamisesta. Suihkon sukuseura perustettiin Ilomantsissa 17.07.1976. Seuralle laadittiin tällöin säännöt ja valittiin toimihenkilöt.

 

Sukuseuran tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, elvyttää ja ylläpitää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää yhteisiä kokouksia sekä kerää ja säilyttää sukua koskevia tietoja ja muuta aineistoa. Seuran jäseniksi oikeutettuja ovat suvusta polveutuvat sekä heidän perheenjäse­nensä.

 

Suvusta tehdyt selvitykset

Suihko‑nimisiä henkilöitä on ollut Karjalassa ja Savossa jo 1500‑ ja 1600‑luvulla. Henkilötietoja Suihkoista on saatu Ilomantsin ev.luterilaisen seurakunnan kirkonkirjojen perusteella 1680‑luvulta alkaen. Näitä tietoja ovat täydentäneet seuran jäsenten toimittamat selvitykset. Tällä hetkellä seuran rekisterissä on yli 2200 sukuun kuuluvan henkilön tiedot. Samaisen rekisterin perusteella Suomessa asuu lähes 400 Suihko‑nimistä henkilöä ja noin 200 omaasukua olevaa.

Suvun vaiheista (1680-2003) on tehty selvityksiä, jotka on koottu kirjaksi. 1. painos ilmestyi v. 1993 ja 2. painos v. 2003.
Sukuseuran tulevaisuudennäkymiä


Seuran toivomuksena on saada mahdollisimman moni suvun jäsenistä ja heidän perheenjäsenistään seuran jäseneksi ja osaltaan edistämään seuran tavoitteiden toteuttamista. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä sihteeriin tai seuran kokouksissa. Varsinkin uusilta jäseniltä toivotaan saatavan seuran käyttöön kirkonkir­joista tai väestörekisteristä hankittuja sukuselvityk­siä ja mahdollisesti muutakin tietoa paitsi itsestään myös esivanhemmistaan, heidän asuinpaikoistaan ja ammateistaan.


Sukuseura ponnistelee edelleen suvun vaiheiden sel­vittämiseksi. Työn alla on luettelo sukuun kuuluvista henkilöistä tietoineen siitä, mihin haaraan he kuulu­vat.


Tervetuloa mukaan sukuseuran toimintaan!Jaa tämä sivu